Wanbetalers – elke zelfstandige komt er vroeg of laat mee in aanraking. Spontaan denken we dan aan advocaten en incassobureaus. Maar zover hoeft het gelukkig niet altijd te komen. In dit artikel laten we je zien welke middelen je als ondernemer in handen hebt om wanbetalers aan te pakken.

Dek je goed in tegen wanbetalers

Voorkomen is beter dan genezen, luidt het spreekwoord. En dat geldt ook voor laattijdige betalers. Ons belangrijkste advies is dan ook: weet met wie je zakendoet. Heb je net een grote klant binnengehaald? Analyseer dan de financiële achtergrond van het bedrijf in kwestie – zeker als de job grote investeringen meebrengt van jouw kant. Vraag bijvoorbeeld de jaarrekening op bij de Nationale Bank of laat Graydon een kredietwaardigheidsanalyse maken. Je weet dan meteen of je klant of prospect kredietwaardig is.

Zorg daarnaast voor waterdichte algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden. Daarin beschrijf je duidelijk wat de gevolgen zijn van wanbetaling (meestal een schadebeding en intresten). Verkoop je goederen aan klanten? Dan kan een clausule van eigendomsvoorbehoud nuttig zijn. Als leverancier blijf je dan eigenaar van de geleverde goederen tot de volledige som betaald is. Bij wanbetaling heb je dan ook het recht om de goederen weer op te halen.

Een klant is te laat met zijn betaling, wat nu?

Overschrijdt een van je klanten de betalingstermijn? Dan is dat nog geen reden om er onmiddellijk een leger advocaten op af te sturen. In veel gevallen is de factuur gewoon blijven liggen en volstaat een betalingsherinnering. Heb je na twee weken nog geen reactie van de klant? Neem dan telefonisch contact op – een telefoontje is veel directer en niet zo gemakkelijk af te slaan als een e-mail. Zeg onomwonden waar het op staat, maar blijf vriendelijk.

Gerechtelijke stappen

Heeft ook je telefoontje niets uitgehaald? Dan is het verantwoord om gerechtelijke stappen te ondernemen. Stuur zelf of laat een advocaat of incassobureau een schriftelijke aangetekende aanmaning sturen. Aangetekend, want zo ben je zeker dat de klant de aanmaning ook daadwerkelijk heeft ontvangen. Op basis hiervan kan meestal onmiddellijk overgegaan tot invordering. Standaard bedraagt een schadebeding 10 procent, maar daar kan van afgeweken worden, afhankelijk van de sector waarin je actief bent. Hou het wel redelijk, want in geval van juridische stappen zal de rechter je voorwaarden steeds beoordelen.

Wat na een invordering?

Een klant op zijn plichten wijzen, is nooit leuk, maar het hoeft niet het einde van de relatie te betekenen. Mits duidelijke afspraken omtrent betalingstermijnen is een verdere samenwerking best mogelijk. Vraag bijvoorbeeld een voorschot bij elke nieuwe opdracht of kort de betalingstermijn in. Zet de specifieke voorwaarden zwart op wit op papier zodat je juridisch volledig ingedekt bent. Is het vertrouwen na verloop van tijd hersteld? Dan kun je overwegen om de voorwaarden te laten vallen.