Vennootschappen zijn verplicht vennootschapsbelasting te betalen op hun winst. Die moet voor het einde van het boekjaar vooraf betaald worden. Betaal je niet of onvoldoende vooraf, dan word je gesanctioneerd met een belastingvermeerdering. Hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je in dit blogartikel.

De vermeerdering wordt berekend op het bedrag bestaande uit de verschuldigde vennootschapsbelasting (incl crisisbelasting), verminderd met de betaalde roerende voorheffing en andere verrekenbare voorheffingen. De standaardverhoging van de vennootschapsbelasting bedraagt 103% van de verschuldigde belasting vermenigvuldigd met 2,25%. Die verhoging vermindert of valt weg als een voorafbetaling betaald wordt binnen het huidige boekjaar.

Belangrijk om te weten is dat kleine ondernemingen sowieso geen verhoging krijgen in hun eerste drie boekjaren. Doe je als beginnende zelfstandige toch voorafbetalingen, dan kun je een belastingvoordeel krijgen.

Voorafbetaling per kwartaal

De voorafbetalingen worden dus berekend op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. Ze dienen te gebeuren voor 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december. Het is het voordeligst als je zoveel mogelijk gebruik maakt van de eerste vervaldag, want hoe sneller je aan de fiscus betaalt, hoe meer je daarvoor beloond wordt.

Door de vennootschapsbelasting per kwartaal vooraf te betalen, spreid je de kosten voor je onderneming, wat een positief effect heeft op de cashflow. Bovendien bieden de banken een heel voordelige intrestvoet op voorafbetalingskredieten. De extra kosten worden dus tot een minimum beperkt.

Te veel of te weinig vooraf betalen

Let wel, een correcte voorafbetaling veronderstelt dat je een accurate schatting kan maken van het bedrijfsresultaat. Dat is niet altijd mogelijk waardoor er wel eens te veel of te weinig vennootschapsbelasting wordt vooraf betaald. Aangezien een voorafbetaling slechts een voorschot is van belastingen, wordt bij het indienen van de belastingaangifte het tegoed of overschot aan voorafbetalingen verrekend in het aanslagbiljet dat je toegezonden wordt door de belastingadministratie.

Meer over voorafbetalingen van vennootschapsbelasting? Neem contact op.