Telkens een antwoord op maat

Onze klanten mogen rekenen op deskundig advies voor een verregaande fiscale optimalisatie. Daarnaast gaan we dieper in op alle mogelijke fiscale vraagstukken. Ook voor specifiek bedrijfsadvies bij kredieten, investeringen, oprichtingen, vereffeningen, bedrijfsgroei,… of voor diepgaande analyses ben je bij ons aan het juiste adres.

Fiscale optimalisatie

Naast een permanente fiscale optimalisatie van je bedrijfsopbrengsten met de bijhorende simulaties, staan wij open voor alle mogelijke fiscale vraagstukken, gekoppeld bijvoorbeeld aan een investering, krediet, vermogensoverdracht of successieplanning.

Daarbij leveren we telkens maatwerk, volledig gebaseerd op jouw specifieke situatie en bedrijfsambities. Uiteraard nemen we ook je privébelastingen mee in het verhaal.

Wij bestuderen elk fiscale vraagstuk in de diepte en brengen zowel de gevolgen op korte als lange termijn in beeld.

Ons studiewerk leidt steeds tot een helder advies dat we je persoonlijk toelichten en onderbouwen met de nodige argumentatie.

Wij zijn op fiscaal vlak gespecialiseerd in:

 • BTW
 • Vennootschapsbelasting
 • Personenbelasting
 • Roerende voorheffing
 • Successierecht en erfbelasting
 • Registratierechten

Bedrijfsadvies op maat

Als vaste vertrouwenspersoon staan we je bij met alle mogelijke bedrijfsvragen en gerelateerde analyses. Elk vraagstuk krijgt een antwoord op maat.

Kredietbegeleiding

 • Hoe financier ik een geplande investering?
 • Hoe voorzie ik mijn onderneming van voldoende werkkapitaal?
 • Wat zijn de mogelijkheden van een overbruggingskrediet?
 • Hoe zorg ik voor een fiscale optimalisatie van mijn kredieten?

Investeringen

 • Is een beoogde investering financieel haalbaar?
 • Verwerf ik vastgoed, een auto of een andere investering al dan niet in mijn vennootschap?

Dagelijkse bedrijfsvoering

 • Hoe zijn mijn kostenstructuur en winstmarge opgebouwd?
 • Welke uurtarieven moet ik aanrekenen voor mijn medewerkers om rendabel te zijn?
 • Hoe organiseer ik mijn administratie voor een optimale facturatie en efficiënte betalingsopvolging?
 • Hoe volg ik wanbetalers op?

Vennootschappen

 • Werk ik als zelfstandige best met een eenmanszaak of een bvba?
 • Op welke manier pak ik een overdracht, vereffening of oprichting aan van een vennootschap?
 • Hoe bescherm ik mijn opgebouwd privévermogen tegen bedrijfsrisico’s?
 • Wat zijn voor mijn specifieke situatie de mogelijkheden van een managementvennootschap of een patrimoniumvennootschap?

Heb jij een specifieke vraag over fiscaliteit of nood aan bedrijfsadvies op maat?

De Ryck uit Itegem geeft fiscaal advies en bedrijfsadvies aan vennootschappen en eenmanszaken uit de regio’s die gevormd wordt door de driehoek Heist-Op-Den-Berg, Lier en Mechelen. Veel van onze klanten zijn daarnaast gevestigd in de regio’s rond Brussel en Antwerpen.